ΠΩΣ ΒΑΖΩ ΣΤΑΤΙΚΑ BUTTONS ΜΕ LINKS

ΠΩΣ ΒΑΖΩ ΣΤΑΤΙΚΑ BUTTONS ΜΕ LINKS
STATIC BUTTONS
Με τους παρακάτω κώδικες μπορείτε να βάλετε στατικά buttons με linksπου να ανοίγουν στο ίδιο παράθυρο ή σε νέα καρτέλα ή ακόμα και σε νέο pop up window, όπως αυτά που έχω βάλει εγώ στο πάνω αριστερό μέρος του demo blog μου. Υπάρχει ανεκμετάλευτος χώρος στην navbar του blogger πρίν και μετά το κουμπί +1 του google+. Εκεί είναι η κατάλληλη θέση να τοποθετηθούν μερικά στατικά buttonsμε links. Το ύψος τους πρέπει να είναι 30px για να καλύπτει τη navbarτου blogger. Το πλάτος τους μπορεί να είναι όσο θέλετε αρκεί να υπολογίσετε ότι εκεί που θα τελειώνει το πρώτο εικονίδιο π.χ. με πλάτος 50px το επόμενο πρέπει να αρχίζει στη θέση 51.

Αυτό θα το ρυθμίσετε αλλάζοντας το left:0px; Το ύψος και το πλάτος του νέου pop up window αλλάζει αντικαθιστώντας τα γαλάζια νούμερα του width=1000 & height=750. Το ύψος και το πλάτος του εικονιδίου αλλάξει και αυτό αντικαθιστώντας τα γαλάζια νούμερα του width=30px & height=30px.
Αντικαταστήστε το link με τα πράσινα γράμματα με το δικό σας linkπου θέλετε να ανοίγει πατώντας το στατικό button. Σας δίνω 3 παραλλαγες του κώδικα ο 1ος είναι για άνοιγμα στο ίδιο παράθυρο, ο 2ος για άνοιγμα σε νέα καρτέλα και ο 3ος για άνοιγμα σε νέο pop up window.

ΣΤΑΤΙΚΑ BUTTONS ΜΕ LINKS. Κώδικας 1οςάνοιγμα στο ίδιο παράθυρο.
<div id="static-button" style="top:0px;left:0px;position:fixed;z-index:999;">
<a href="http://blog-notes1.blogspot.gr"><button style="width:62px; height:25px; background:#FF6600; color:#FFFFFF;  font: 13px Arial;">HOME</button></a></div>

<div id="static-button" style="top:0px;left:63px;position:fixed;z-index:999;">
<a href="http://blog-notes1.blogspot.gr/p/my-posts.html"><button style="width:90px; height:25px; background:#115595; color:#FFFFFF; font: 13px Arial;">MY POSTS</button></a>

<div id="static-button" style="top:0px;left:153px;position:fixed;z-index:999;">
<a href="http://blog-notes1.blogspot.gr/p/my-links.html"><button style="width:83px; height:25px; background:#207907; color:#FFFFFF;  font: 13px Arial;">MY LINKS</button></a>

<div id="static-button" style="top:0px;left:236px;position:fixed;z-index:999;">
<a href="http://blog-notes1.blogspot.gr/p/my-photos.html"><button style="width:96px; height:25px; background:#FF1111; color:#FFFFFF;  font: 13px Arial;">MY PHOTOS</button></a>

<div id="static-button" style="top:0px;left:333px;position:fixed;z-index:999;">
<a href="http://blog-notes1.blogspot.gr/p/my-videos.html"><button style="width:90px; height:25px; background:#333333; color:#FFFFFF;  font: 13px Arial;">MY VIDEOS</button></a></div>

<div id="static-button" style="top:0px;left:334px;position:fixed;z-index:999;">
<a href="http://blog-notes1.blogspot.gr/p/my-music.html"><button style="width:82px; height:25px; background:#FFFF00; color:#000000;  font: 13px Arial;">MY MUSIC</button></a></div>

<div id="static-button" style="top:0px;left:416px;position:fixed;z-index:999;">
<a href="http://blog-notes1.blogspot.gr/p/my-files.html"><button style="width:80px; height:25px; background:#33FFFF; color:#000000;  font: 13px Arial;">MY FILES</button></a></div>

ΣΤΑΤΙΚΑ BUTTONS ΜΕ LINKS. Κώδικας 2ος  άνοιγμα σε νέα καρτέλα.
<div id="static-button" style="top:0px;left:0px;position:fixed;z-index:999;">
<a href="http://blog-notes1.blogspot.gr" target="_blank"><button style="width:62px; height:25px; background:#FF6600; color:#FFFFFF;  font: 13px Arial;">HOME</button></a></div>

<div id="static-button" style="top:0px;left:63px;position:fixed;z-index:999;">
<a href="http://blog-notes1.blogspot.gr/p/my-posts.html" target="_blank"><button style="width:90px; height:25px; background:#115595; color:#FFFFFF; font: 13px Arial;">MY POSTS</button></a>

<div id="static-button" style="top:0px;left:153px;position:fixed;z-index:999;">
<a href="http://blog-notes1.blogspot.gr/p/my-links.html" target="_blank"><button style="width:83px; height:25px; background:#207907; color:#FFFFFF;  font: 13px Arial;">MY LINKS</button></a>

<div id="static-button" style="top:0px;left:236px;position:fixed;z-index:999;">
<a href="http://blog-notes1.blogspot.gr/p/my-photos.html" target="_blank"><button style="width:96px; height:25px; background:#FF1111; color:#FFFFFF;  font: 13px Arial;">MY PHOTOS</button></a>

<div id="static-button" style="top:0px;left:333px;position:fixed;z-index:999;">
<a href="http://blog-notes1.blogspot.gr/p/my-videos.html" target="_blank"><button style="width:90px; height:25px; background:#333333; color:#FFFFFF;  font: 13px Arial;">MY VIDEOS</button></a></div>

<div id="static-button" style="top:0px;left:334px;position:fixed;z-index:999;">
<a href="http://blog-notes1.blogspot.gr/p/my-music.html" target="_blank"><button style="width:82px; height:25px; background:#FFFF00; color:#000000;  font: 13px Arial;">MY MUSIC</button></a></div>

<div id="static-button" style="top:0px;left:416px;position:fixed;z-index:999;">
<a href="http://blog-notes1.blogspot.gr/p/my-files.html" target="_blank"><button style="width:80px; height:25px; background:#33FFFF; color:#000000;  font: 13px Arial;">MY FILES</button></a></div>

ΣΤΑΤΙΚΑ BUTTONS ΜΕ LINKS. Κώδικας 3οςάνοιγμα σε νέο pop up window.
<div id="static-button" style="top:0px;left:0px;position:fixed;z-index:999;">
<a href="http://blog-notes1.blogspot.gr" target="_blank" onclick="window.open(this.href, 'popupwindow', 'width=1000, height=750, resizable=no, scrollbars=yes, menubar=no, toolbar=no, status=no'); return false;"><button style="width:62px; height:25px; background:#FF6600; color:#FFFFFF;  font: 13px Arial;">HOME</button></a></div>

<div id="static-button" style="top:0px;left:63px;position:fixed;z-index:999;">
<a href="http://blog-notes1.blogspot.gr/p/my-posts.html" target="_blank" onclick="window.open(this.href, 'popupwindow', 'width=1000, height=750, resizable=no, scrollbars=yes, menubar=no, toolbar=no, status=no'); return false;"><button style="width:90px; height:25px; background:#115595; color:#FFFFFF; font: 13px Arial;">MY POSTS</button></a>

<div id="static-button" style="top:0px;left:153px;position:fixed;z-index:999;">
<a href="http://blog-notes1.blogspot.gr/p/my-links.html" target="_blank" onclick="window.open(this.href, 'popupwindow', 'width=1000, height=750, resizable=no, scrollbars=yes, menubar=no, toolbar=no, status=no'); return false;"><button style="width:83px; height:25px; background:#207907; color:#FFFFFF;  font: 13px Arial;">MY LINKS</button></a>

<div id="static-button" style="top:0px;left:236px;position:fixed;z-index:999;">
<a href="http://blog-notes1.blogspot.gr/p/my-photos.html" target="_blank" onclick="window.open(this.href, 'popupwindow', 'width=1000, height=750, resizable=no, scrollbars=yes, menubar=no, toolbar=no, status=no'); return false;"><button style="width:96px; height:25px; background:#FF1111; color:#FFFFFF;  font: 13px Arial;">MY PHOTOS</button></a>

<div id="static-button" style="top:0px;left:333px;position:fixed;z-index:999;">
<a href="http://blog-notes1.blogspot.gr/p/my-videos.html" target="_blank" onclick="window.open(this.href, 'popupwindow', 'width=1000, height=750, resizable=no, scrollbars=yes, menubar=no, toolbar=no, status=no'); return false;"><button style="width:90px; height:25px; background:#333333; color:#FFFFFF;  font: 13px Arial;">MY VIDEOS</button></a></div>

<div id="static-button" style="top:0px;left:334px;position:fixed;z-index:999;">
<a href="http://blog-notes1.blogspot.gr/p/my-music.html" target="_blank" onclick="window.open(this.href, 'popupwindow', 'width=1000, height=750, resizable=no, scrollbars=yes, menubar=no, toolbar=no, status=no'); return false;"><button style="width:82px; height:25px; background:#FFFF00; color:#000000;  font: 13px Arial;">MY MUSIC</button></a></div>

<div id="static-button" style="top:0px;left:416px;position:fixed;z-index:999;">
<a href="http://blog-notes1.blogspot.gr/p/my-files.html" target="_blank" onclick="window.open(this.href, 'popupwindow', 'width=1000, height=750, resizable=no, scrollbars=yes, menubar=no, toolbar=no, status=no'); return false;"><button style="width:80px; height:25px; background:#33FFFF; color:#000000;  font: 13px Arial;">MY FILES</button></a> </div>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.