ΠΩΣ ΒΑΖΩ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ.
ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Εδώ θα βρείτε 16 διαφορετικούς κώδικες για κινούμενα κείμενα, κινούμενα linksκαι κινούμενες εικόνες με τους περισσότερους δυνατούς συνδιασμούς. Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε μέρος από τους κώδικες για να πετύχετε το αποτέλεσμα που θέλετε. Επειδή δεν μου ήταν εύκολο να βάλω όλους τους δυνατούς συνδυασμούς, ότι λείπει από ένα κώδικα μπορείτε να το πάρετε από έναν άλλον και έτσι να δημιουργήσετε το widget σας.ΚΩΔΙΚΑΣ-1 Απλό κυλιόμενο κείμενο από τα αριστερά στα δεξιά.
<marquee behavior="scroll" direction="right">...Απλό κυλιόμενο κείμενο από τα αριστερά στα δεξιά...</marquee>
...Απλό κυλιόμενο κείμενο από τα αριστερά στα δεξιά...

ΚΩΔΙΚΑΣ-2 Απλό κυλιόμενο κείμενο από τα δεξιά στα αριστερά με ταχύτητα κύλισης.
<marquee behavior="scroll" direction="leftscrollamount="5">...Απλό κυλιόμενο κείμενο από τα αριστερά στα δεξιά...</marquee>
...Απλό κυλιόμενο κείμενο από τα αριστερά στα δεξιά...

ΚΩΔΙΚΑΣ-3 Απλό κυλιόμενο κείμενο από κάτω προς τα πάνω με ταχύτητα κύλισης χρώμα φόντου, χρώμα γραμματοσειράς, μέγεθος γραμματοσειράς και συγκεκριμένες διαστάσεις.
<marquee behavior="scroll" direction="downscrollamount="1align="left" width="500" height="50" style="background:#803503font-size:20pxcolor:#FFFF00"> ...Απλό κυλιόμενο κείμενο από πάνω προς τα κάτω...</marquee>
...Απλό κυλιόμενο κείμενο από πάνω προς τα κάτω...

ΚΩΔΙΚΑΣ-4 Απλό κυλιόμενο κείμενο από πάνω προς τα κάτω με ταχύτητα κύλισης, χρώμα φόντου και χρώμα γραμματοσειράς και συγκεκριμένες διαστάσεις.
<marquee behavior="scroll" direction="downscrollamount="1align="left" width="350" height="50" style="background:#760991; color:#FFFF00">...Απλό κυλιόμενο κείμενο από πάνω προς τα κάτω...</marquee>
...Απλό κυλιόμενο κείμενο από πάνω προς τα κάτω...

ΚΩΔΙΚΑΣ-5 Κυλιόμενο κείμενο από τα δεξιά στα αριστερά με ρυθμιζόμενη ταχύτητα κύλισης, χρώμα φόντου, χρώμα και μέγεθος γραμματοσειράς.
<marquee behavior="scroll" direction="right" scrollamount="5style="background:#FFFF00font-size:18px; color:#000000">...Κυλιόμενο κείμενο από τα δεξιά στα αριστερά με ρυθμιζόμενη ταχύτητα...</marquee>
...Κυλιόμενο κείμενο από τα δεξιά στα αριστερά με ρυθμιζόμενη ταχύτητα...

ΚΩΔΙΚΑΣ-6 Κυλιόμενο κείμενο που πηγαίνει μία αριστερά και μία δεξιά με ρυθμιζόμενη ταχύτητα κύλισης, χρώμα φόντου, χρώμα και μέγεθος γραμματοσειράς.
<marquee behavior="alternate" scrollamount="5style="background:#33FF00; font-size:18px; color:#000000">...κείμενο που πηγαίνει μία αριστερά και μία δεξιά με ρυθμιζόμενη ταχύτητα...</marquee>
...κείμενο που πηγαίνει μία αριστερά και μία δεξιά με ρυθμιζόμενη ταχύτητα...

ΚΩΔΙΚΑΣ-7 Κυλιόμενο κείμενο από τα δεξιά στα αριστερά με ρυθμιζόμενη ταχύτητα και χρώμα φόντου.
<marquee behavior="scroll" direction="right" scrollamount="5" style="background-color: #760991;">...Κυλιόμενο κείμενο από τα δεξιά στα αριστερά με ρυθμιζόμενη ταχύτητα και χρώμα φόντου...</marquee>
...Κυλιόμενο κείμενο από τα δεξιά στα αριστερά με ρυθμιζόμενη ταχύτητα και χρώμα φόντου...

ΚΩΔΙΚΑΣ-8 Κυλιόμενο κείμενο από τα αριστερά στα δεξιά με ρυθμιζόμενη ταχύτητα και χρώμα φόντου.
<marquee behavior="scroll" direction="left" scrollamount="5" style="background-color: #803503;">...Κυλιόμενο κείμενο από τα αριστερά στα δεξιά με ρυθμιζόμενη ταχύτητα και χρώμα φόντου...</marquee>
...Κυλιόμενο κείμενο από τα αριστερά στα δεξιά με ρυθμιζόμενη ταχύτητα και χρώμα φόντου...

ΚΩΔΙΚΑΣ-9 Κυλιόμενο κείμενο από τα δεξιά στα αριστερά με ρυθμιζόμενη ταχύτητα, χρώμα φόντου, χρώμα γραμματοσειρας, μεγεθος και τύπο γραμματοσειράς.
<marquee behavior="scroll" direction="left" scrollamount="5" style="background:#760991; color:#FFFF00; font-size:16px; font-family:Arial">...Κυλιόμενο κείμενο από τα δεξιά στα αριστερά με ρυθμιζόμενη ταχύτητα χρώμα φόντου, χρώμα γραμματοσειρας, μεγεθος και τύπο γραμματοσειράς...</marquee>
...Κυλιόμενο κείμενο από τα δεξιά στα αριστερά με ρυθμιζόμενη ταχύτητα χρώμα φόντου, χρώμα γραμματοσειρας μεγεθος και τύπο γραμματοσειράς...

ΚΩΔΙΚΑΣ-10 Κυλιόμενο κείμενο από τα αριστερά στα δεξιά με ρυθμιζόμενη ταχύτητα, χρώμα φόντου, χρώμα γραμματοσειρας, μεγεθος και τύπο γραμματοσειράς.
<marquee behavior="scroll" direction="right" scrollamount="5" style="background:#207907; color:#FFFF00; font-size:16px; font-family:Arial">...Κυλιόμενο κείμενο από τα αριστερά στα δεξιά με ρυθμιζόμενη ταχύτητα χρώμα φόντου, χρώμα γραμματοσειρας μεγεθος και τύπο γραμματοσειράς...</marquee>
...Κυλιόμενο κείμενο από τα αριστερά στα δεξια με ρυθμιζόμενη ταχύτητα χρώμα φόντου, χρώμα γραμματοσειρας μεγεθος και τύπο γραμματοσειράς...

ΚΩΔΙΚΑΣ-11 Κυλιόμενοι σύνδεσμοι από τα δεξιά προς τα αριστερά με ρυθμιζόμενη ταχύτητα χρώμα φόντου, μεγεθος και τύπο γραμματοσειράς.
<marquee behavior="scroll" direction="left" scrollamount="4" style="background:#FF6600; font-size:16px; font-family:Arial">
<a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/widgets_859.html" target="_blank">1…MY PHOTOS.......... </a>
<a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/wigdets.html" target="_blank">2…MY VIDEOS.......... </a>
<a href="https://app.box.com/s/if98ihmj6bs15f69bro2" target="_blank">3…FREE PROGRAMS.......... </a>
<a href="https://app.box.com/s/chdfmak9du0v6hlg0h5b" target="_blank">4…FREE RINGTONES........... </a>
<a href="https://drive.google.com/folderview?id=0B8GeBeRdN9NsT3VPRkpOYmUwSVU&usp=sharing" target="_blank">5…BACKROUNDS FOR BLOGGER.......... </a>
<a href="https://drive.google.com/folderview?id=0B8GeBeRdN9NsX0RKYzZOemtwOWM&usp=sharing" target="_blank">6…ANNIMATED GIFs............</a></marquee>
1…MY PHOTOS.......... 2…MY VIDEOS.......... 3…FREE PROGRAMS.......... 4…FREE RINGTONES........... 5…BACKROUNDS FOR BLOGGER.......... 6…ANNIMATED GIFs............

ΚΩΔΙΚΑΣ-12 Κυλιόμενοι σύνδεσμοι από κάτω προς τα πάνω με ρυθμιζόμενη ταχύτητα, χρώμα φόντου και συγκεκριμένες διαστάσεις.
<left><marquee behavior="scroll" direction="up" onmouseover="this.stop()" scrollamount="3" onmouseout="this.start()" bgcolor="#760991" align="middle" width="240" height="180">
<left>
<p><a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/wigdets.html" target="_blank">MY VIDEOS</a></p>
<p><a href="http://myphotos77.imgur.com" target="_blank">MY PHOTOS</a></p>
<a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr/p/my-forum.html" target="_blank">MY FORUM</a></p>
<p><a href="https://app.box.com/s/chdfmak9du0v6hlg0h5b" target="_blank">MY RINGTONES</a></p>
<p><a href="https://app.box.com/s/if98ihmj6bs15f69bro2" target="_blank">MY FREE PROGRAMS</a></p>
<p><a href="https://drive.google.com/folderview?id=0B8GeBeRdN9NsX0RKYzZOemtwOWM&usp=sharing" target="_blank">MY ANNIMATED GIFs</a></p>
<p><a href="https://drive.google.com/folderview?id=0B8GeBeRdN9NsT3VPRkpOYmUwSVU&usp=sharing" target="_blank">MY BLOGGER BACKROUNDS</a></p></left></marquee></left>
MY VIDEOS
MY PHOTOS
MY FORUM
MY RINGTONES
MY FREE PROGRAMS
MY ANNIMATED GIFs
MY BLOGGER BACKROUNDS

ΚΩΔΙΚΑΣ-13 Απλή κυλιόμενη εικόνα από τα δεξιά στα αριστερά.
<marquee behavior="scroll" direction="left"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-CXAOrAm1Y24/U1Eg0DpbHJI/AAAAAAAALSQ/Oph7zRWIifQ/w240-h87-no/YOUTUBE-240.jpg" width="240" height="87"/></marquee>


ΚΩΔΙΚΑΣ-14 Κυλιόμενες εικόνες από τα δεξιά στα αριστερά με συνδέσμους που ανοίγουν σε νέα καρτέλα.
<marquee behavior="scroll" direction="left"><a href="https://blogger.com" target="_blank"> <img alt="BLOGGER" height="78" width="240" src="https://lh4.googleusercontent.com/-vnGGu3WntyM/U1Eg-8zXMSI/AAAAAAAALSc/2rjAT8rQCXk/w240-h78-no/blogger-240.jpg"/></a> <a href="https://twitter.com" target="_blank"><img alt="TWITTER" height="72" width="240" src="https://lh5.googleusercontent.com/-K2edj1eNRvQ/U1EgW312vLI/AAAAAAAALR4/vxfdKi6aYg0/w240-h72-no/Twitter-240.jpg"/></a> <a href="https://youtube.com" target="_blank"><img alt="YOUTUBE" height="78" width="240" src="https://lh3.googleusercontent.com/-CXAOrAm1Y24/U1Eg0DpbHJI/AAAAAAAALSQ/Oph7zRWIifQ/w240-h87-no/YOUTUBE-240.jpg"/></a></marquee>
BLOGGER TWITTERYOUTUBE

ΚΩΔΙΚΑΣ-15 Κυλιόμενες εικόνες με σύνδεσμους που ανοίγουν σε νέες καρτέλες με κατεύθηνση από τα δεξιά προς τα αριστερά.
<left>
<marquee behavior="scroll" direction="left" onmouseover="this.stop()" scrollamount="9" onmouseout="this.start()" bgcolor="transparent" align="middle" width="240" height="180">
<a href="http://myphotos77.imgur.com"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-IWAQNX9UOHo/VND02EqDEyI/AAAAAAAAOtY/K4UOTJ-0Qw4/w240-h180-no/ALONHSOS-2.jpg" alt="ALONHSOS" title="ALONHSOS" width="240" height="180"/></a>
<a href="http://myphotos77.imgur.com"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-RIm3xPV0NY8/VND1CGrKCfI/AAAAAAAAOyU/XU-xrE5Zy6w/w240-h180-no/AMORGOS-1.jpg" alt="AMORGOS" title="AMORGOS" width="240" height="180"/></a>
<a href="http://myphotos77.imgur.com"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/-AU53ESR0M2Y/VND1CCTm7nI/AAAAAAAAOyM/s-xEf8Cqxa4/w240-h180-no/ASTYPALAIA-1.jpg" alt="ASTYPALEA" title="ASTYPALEA" width="240" height="180"/></a>
<a href="http://myphotos77.imgur.com"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-Wx7G1kAeYdY/VND1Ik1QOzI/AAAAAAAAOvw/fH0SyefS-Bc/w240-h180-no/SANTORINI-1.jpg" alt="SANTORINI" title="SANTORINI" width="240" height="180"/></a>
<a href="http://myphotos77.imgur.com"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-TYoGcUPbnQg/VND1JaiEW5I/AAAAAAAAOyU/OftHm-Flmpw/w240-h180-no/SKOPELOS-1.jpg" alt="SKOPELOS" title="SKOPELOS" width="240" height="180"/></a>
<a href="http://myphotos77.imgur.com"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-6WWxoGqskvc/VND1MG2_3uI/AAAAAAAAOwk/ieXMFP5PxVY/w240-h180-no/ZAKYNTHOS-1.jpg" alt="ZAKYNTHOS" title="ZAKYNTHOS" width="240" height="180"/></a></marquee></left>
ALONHSOSAMORGOSASTYPALEASANTORINISKOPELOSZAKYNTHOS

ΚΩΔΙΚΑΣ-16 Κυλιόμενες εικόνες με σύνδεσμους που ανοίγουν σε νέες καρτέλες με κατεύθηνση από κάτω προς τα πάνω στο φόντο που υπάρχει στο blog σας, ρυθμιζόμενη ταχύτητα και σταμάτημα του ποντικιού όταν περνά από πάνω τους.
<center><marquee behavior="scroll" direction="up" onmouseover="this.stop()" scrollamount="5" onmouseout="this.start()" bgcolor="transparent" align="middle" width="240" height="240">
<a href="https://www.facebook.com/widgetsforblogs" target="_blank"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-OrlIm9rqhZc/U1EgI3ptWDI/AAAAAAAALRs/KFiulpLdM8o/w240-h85-no/facebook-like-240.jpg" /></a>
<a href="https://plus.google.com/113381416528370124258/posts" target="_blank"><img src=" https://lh3.googleusercontent.com/-sBIZerzeSmg/U1EgmO_mysI/AAAAAAAALSE/ySUPM6iDGc8/w240-h86-no/googleplus-240.jpg"/></a>
<a href="https://www.youtube.com/user/WIDGETSFORBLOGS" target="_blank"><img src=" https://lh3.googleusercontent.com/-CXAOrAm1Y24/U1Eg0DpbHJI/AAAAAAAALSQ/Oph7zRWIifQ/w240-h87-no/YOUTUBE-240.jpg" /></a>
<a href="http://myphotos77.imgur.com" target="_blank"><img src=" https://lh6.googleusercontent.com/-04Qs-hrBySo/U42Sq2xDyUI/AAAAAAAALls/Skd7e8fY4_Y/w240-h85-no/imgur-240.jpg" /></a>
<a href="http://the-best-widgets.blogspot.gr" target="_blank"><img src=" https://lh4.googleusercontent.com/-vnGGu3WntyM/U1Eg-8zXMSI/AAAAAAAALSc/2rjAT8rQCXk/w240-h78-no/blogger-240.jpg" /></a>
</marquee></center>

3 σχόλια:

  1. Καλησπέρα χθες έβαλα το μενού το οριζόντιο 3D δεν μπορώ να κεντράρω να είναι δλδ. στο κέντρο του blog μου. Μπορείτε μήπως να με βοηθήσετε

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Άλλαξε την πρώτη γραμμή του κώδικα και βάλε αυτήν που έχω βάλει στο νέο κώδικα που ρυθμίζει με την εντολή position absolute 200px την απόσταση του μενού απο τα αριστερά προς τα δεξιά και το φέρνει στο κέντρο. Την γραμμή αυτή αντέγραψέ την απο εδώ. http://codepen.io/anon/pen/LpjjQE

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.